logo
Xdk Communication Equipment (huizhou) Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: AOC hoạt động cáp quang, dwdm mux, CWDM, wdm splitter, fwdm